Kontakt podaci

Šarengradska 3
10 000 Zagreb

Tel: 01/4801 444
Fax: 01/3096 371

E-mail:
uprava@dzmup.t-com.hr

Lokacija na karti

 

Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo

 

Upute za Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače i Drugostupanjsku zdravstvenu komisiju za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja


Za sve upite u vezi pritužbi na Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače ili Drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja molimo Vas da se obratite se na telefon 01/48 01 436 srijedom ili petkom od 11 do 15 sati ili na sljedeću e-mail adresu:  2komisijadzmup@gmail.com


Visina naknade za zdravstveni pregled je 937,50 kuna (750,00 kuna +PDV)


Naknadu za zdravstveni pregled utvrdilo je Ministarstvo zdravlja Odlukom o visini naknade za zdravstvene pregled Drugostupanjske zdravstvene komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja ( Narodne novine broj 51/14).


Molimo vas da platite naknadu za zdravstveni pregled i nakon izvršene uplate biti ćete pismeno obaviješteni o datumu pregleda.


Vaš  eventualni nedolazak možete potvrditi ili opravdati na broj telefona: 01/48 01 436 kod medicinske sestre Elme Durić ili poslati na broj telefaksa: 01/48 01 470 ili na sljedeću e-mail adresu: 2komisijadzmup@gmail.com


Dom zdravlja MUP-a moli za strpljenje i razumijevanje.