Kontakt podaci

Šarengradska 3
10 000 Zagreb

Tel: 01/4801 444
Fax: 01/3096 371

E-mail:
uprava@dzmup.t-com.hr

Lokacija na karti

 

Natječaji

21.12.2018.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

20.12.2018.

Odluka poništenju natječaja objavljenog 07.12.2018.

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja objavljenog 05.12.2018.

05.12.2018.

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 

04.12.2018.

Odluka o poništenju natječaja objavljenog 30. studenog 2018.

30.11.2018.

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

9.11.2018.

Obavijest o izboru kandidata za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa  po natječaju od 12.10.2018.

8.11.2018.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljenom 12.10.2018.

7.11.2018.

Obavijest o izboru kandidata za prijam na određeo vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 

15.10.2018.

Natječaj za stručno zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

12. 10. 2018.

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - prvostupnik/ica sestrinstva

26. 09. 2018.

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - fizioterapeutski tehničar, medicinska setra/tehničar, stručni prvostupnik fizioterapije 

25.07.2018.

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 11.07.2018.

11.7. 2018.

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - inženjer medicinske radiologije/prvostupnik radiološke tehnologijeo 

4.7. 2018.

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 1.6.2018. 

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 1.6.2018.

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 8.6.2018.

 


8. 6. 2018.

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: doktor medicine - specijalnist fizikalne medicine i rehabilitacije


1. 6. 2018.

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme


29. 3. 2018.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljenom 2.3.2018.


27. 3. 2018.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljenom 2.3.2018.


15. 3. 2018.

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 2.3.2018.


13. 3. 2018.

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 9.2.2018.


13. 3. 2018.

Odluka o poništenju natječaja


2. 3. 2018.

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme -  Doktor obiteljske/opće medicine


9. 2. 2018.

 

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - inženjer medicinske radiologije/prvostupnik radiološke tehnologije, medicinska sestra/medicinski tehničar


19. 1. 2018.

 

Odluka o poništenju natječaja

 


3. 1. 2018.

 

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Voditelj/ica službe za pravne, personalne i  opće poslove
 


ARHIVA NATJEČAJA