Drugostupanjsko povjerenstvo

Upute za Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače i Drugostupanjsku zdravstvenu komisiju za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Za sve upite u vezi pritužbi na Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače ili Drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja molimo vas da se obratite se na telefon 01/48 01 434 srijedom ili petkom od 11 do 15 sati ili na sljedeću e-mail adresu: komisija@dzmup.hr

Visina naknade za zdravstveni pregled je 937,50 kuna (750,00 kuna + PDV)

Naknadu za zdravstveni pregled utvrdilo je Ministarstvo zdravlja Odlukom o visini naknade za zdravstvene pregled Drugostupanjske zdravstvene komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (Narodne novine broj 51/14).

Molimo vas da platite naknadu za zdravstveni pregled i nakon izvršene uplate bit ćete pismeno obaviješteni o datumu pregleda.

Vaš  eventualni nedolazak možete potvrditi ili opravdati na broj telefona: 01/48 01 434 kod medicinske sestre Elme Durić ili poslati na broj telefaksa: 01/48 01 470 ili na sljedeću e-mail adresu: komisija@dzmup.hr

Za pretragu objava i dokumenata unesite tekst u polje i pritisnite ENTER

Za pretragu liječnika kliknite ovdje