Drugostupanjsko povjerenstvo

Upute za Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače i Drugostupanjsku zdravstvenu komisiju za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Za sve upite u vezi pritužbi na Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače ili Drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja molimo vas da se obratite se na telefon 01/48 01 434 srijedom ili petkom od 11 do 15 sati ili na sljedeću e-mail adresu: komisija@dzmup.hr

Visina naknade za zdravstveni pregled je 937,50 kuna (750,00 kuna + PDV)

Naknadu za zdravstveni pregled utvrdilo je Ministarstvo zdravlja Odlukom o visini naknade za zdravstvene pregled Drugostupanjske zdravstvene komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (Narodne novine broj 51/14).

Molimo vas da platite naknadu za zdravstveni pregled i nakon izvršene uplate bit ćete pismeno obaviješteni o datumu pregleda.

Vaš eventualni nedolazak možete potvrditi ili opravdati na broj telefona: 01/48 01 434 kod medicinske sestre Elme Durić ili poslati na broj telefaksa: 01/48 01 470 ili na sljedeću e-mail adresu: komisija@dzmup.hr

Važna obavijest u vezi COVID-19
Mole se svi pacijenti koji imaju respiratorne teškoće (kašalj, curenje nosa, povišenu temperaturu) da ne dolaze u prostore Doma zdravlja već da prvo telefonom kontaktiraju svojeg liječnika!

MOLIMO DA NE ULAZITE U PROSTORE Doma zdravlja ako:
- imate povišenu temperaturu, kratak dah i kašljete
- nedavno ste bili u bliskom kontaktu s oboljelim od koronavirusa
- nedavno ste doputovali iz inozemstva


Sukladno Odlukama Nacionalnog civilnog stožera, Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, danom 04.05.2020., počinje s redovnim radom, ali uz prilagođene uvjete rada.
Pregledi će se obavljati isključivo za prethodno naručene pacijente.
Molimo pacijente da prilikom dolaska u Dom zdravlja obavezno koriste masku i jednokratne rukavice. Pacijenti se naručuju isključivo telefonskim putem ili e-mailom.

Molimo da poštujete sve navedene upute kako bi zaštitili sebe i zdravlje svojih bližnjih.
Hvala na razumijevanju!
Više informacija
close
Skip to content

Za pretragu objava i dokumenata unesite tekst u polje i pritisnite ENTER

Za pretragu liječnika kliknite ovdje