Medicina rada i sporta

Informacije za zdravstvene preglede za vozače, držanje i nošenje oružja, periodične, prethodne, izvanredne preglede za radnike i drugo možete dobiti na broj telefona:

00 385 1 4801 434 ili na email [email protected]

Radi izbjegavanja gužve potrebna je najava pregleda  na broj telefona 01/4801-434 ili e-mail.: [email protected].

Potrebna dokumentacija

  • osobna iskaznica
  • vozačka dozvola
  • potvrda liječnika obiteljske medicine (ne smije biti starija od 1 mjeseca)
   (prema dogovoru, obiteljski liječnik ovo mišljenje može poslati e-mailom na adresu [email protected], ali OBAVEZNO prije dolaska na pregled)
  • ukoliko se kontrolirate od neke bolesti, treba ponijeti medicinsku dokumentaciju u svezi te bolesti
  • Naočale (ukoliko ih nosite)
  • Denis Lisica Mandek,dr. med., spec. med. rada i sporta
  • Dijana Krišto, dr. med., spec. med. rada i sporta(trenutno nije aktivna)

Magda Vukušić, medicinska sestra
Tel.: 00 385 1 4801 434
Email: [email protected]
Šarengradska 3

Anamaria Blanda, medicinska sestra
Tel.: 00 385 1 4801 434
Email: [email protected]
Šarengradska 3

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka: od 7 do 15 sati

 • pregledi za zapošljavanje, otvaranje obrta ili dopunske djelatnosti
 • sve vrste pregleda radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada
 • sistematski pregledi zaposlenika
 • pregledi za vozače svih kategorija amatera i profesionalaca (polaganje vozačkog ispita, produženje vozačke dozvole, izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi)
 • pregledi zaštitara i čuvara
 • pregledi za držanje i nošenje oružja
 • pregledi za školovanje prije upisa u strukovne škole (savjetujemo vam da prije upisa u srednju školu pogledate “Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa” izdanog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja) i fakultete
 • pregledi za odlazak na rad, školovanje i boravak u inozemstvo
 • pregledi sportaša
 • pregledi za trajno nastanjenje u RH
 • pregledi za izdavanje svjedodžbi za rad na računalu
 • održavanje tečaja prve pomoći na radnom mjestu i drugo

Pregled za vozače:

Osnovni liječnički pregled za vozačku dozvolu uključuje kompletan pregled specijaliste medicine rada, pregled vida i psihologijsko testiranje nakon čega se izdaje liječničko uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije. Za profesionalne vozače liječnički pregled uključuje još i laboratorijske pretrage, spirometriju, pregled sluha i EKG. Na pregledu za A i B kategoriju NE TREBA BITI NATAŠTE.

Na pregled je potrebno donijeti:

 • osobna iskaznica
 • vozačka dozvola
 • potvrda liječnika obiteljske medicine (ne smije biti starija od 1 mjeseca)
  (prema dogovoru, obiteljski liječnik ovo mišljenje može poslati e-mailom na adresu [email protected], ali OBAVEZNO prije dolaska na pregled)
 • ukoliko se kontrolirate od neke bolesti, treba ponijeti medicinsku dokumentaciju u svezi te bolesti
 • Popunjenu  Izjavu o zdravstvenom stanju vozača
 • Naočale (ukoliko ih nosite)

Obvezu obavljanja zdravstvenog pregleda za produljenje vozačke dozvole još uvijek imaju oni vozači koji tu obvezu imaju izričitu napisanu (kao npr. ponovni liječnički pregled; kontrolni pregled i sl.) u vozačkoj dozvoli u obliku napomene, a koja je bila utvrđena prijašnjim zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.

Stoga, molimo vas da prije odlaska na liječnički pregled provjerite imate li napomenu u vozačkoj dozvoli te ako imate, tek tada odete na liječnički pregled. Ako nemate uvedenu nikakvu napomenu u vašoj vozačkoj dozvoli, za produljenje se javite policijskoj upravi u odjelu vozačkih dozvola.

Liječničko uvjerenje vrijedi 15 mjeseci za polaganje vozačke dozvole, odnosno 6 mjeseci za obnavljanje vozačke dozvole sukladno Pravilniku o vozačkim dozvolama.

Cijena za amaterske kategorije (A,B) – 40 EUR za redovno produljenje vozačke dozvole koja uključuje pregled specijaliste medicine rada, pregled vida. (Ukoliko je kandidat bio već kod nas na pregledu za vozački)

Cijena za amaterske kategorije (A,B) – 50 EUR  za polaganje/produljenje vozačke dozvole koja uključuje pregled specijaliste medicine rada, pregled vida, psihologijsko testiranje (broj pregleda ovisi o ograničenju koje ste dobili prilikom zadnjeg zdravstvenog pregleda ili o Vašim kroničnim i psihičkim bolestima).

Cijena za profesionalne kategorije (C,D+E) – 60 EUR za polaganje/produljenje vozačke dozvole koja uključuje pregled specijaliste medicine rada, pregled vida, psihologijsko testiranje, laboratorijske pretrage, spirometriju, pregled sluha i EKG.

Cijena zdravstvenih pregleda se povećava ako postoji potreba za dodatnim pregledima (po indikaciji specijaliste medicine rada, npr. testiranje na droge 50 EUR , vađenje krvi i analiza GGT-a 6 EUR).

Pregled za držanje i nošenje oružja:

1.studenoga 2018. stupio je na snagu novi “ZAKON O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA”
Detaljnije na linku: Zakon o nabavi i posjedovanju oružjaSve dodatne informacije i narudžbe na 00 385 1 4801 434 ili na email [email protected]

Cijena zdravstvenog pregleda za držanje i nošenje oružja: 70 EUR

Pregled za rad na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada

Laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, spirometrija, pregled sluha, pregled vida, psihologijsko testiranje (na prvom pregledu/svake 4 godine) i pregled specijaliste medicine rada.
Cijena pregleda za rad na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada: 70 EUR

Pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja

Laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, spirometrija, pregled sluha, ciljani pregled okulista – biomikroskopski pregled leće, psihologijsko testiranje (na prvom pregledu) i pregled specijaliste medicine rada.
Cijena pregleda za rad u zoni ionizirajućeg zračenja: 60 EUR

Pregledi za zapošljavanje, otvaranje obrta ili dopunske djelatnost:

Laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, spirometrija, pregled sluha, pregled vida, psihologijsko testiranje (na prvom pregledu) i pregled specijaliste medicine rada.
Cijena pregleda za zapošljavanje, otvaranje obrta ili dopunske djelatnost: 50 EUR (ako je radno mjesto predviđeno Pravilnikom o poslovima s posebnim  uvjetima rada NN 5/84 ili nekim drugim pravilnikom cijena je 59,73 EUR)
Skip to content

Za pretragu objava i dokumenata unesite tekst u polje i pritisnite ENTER

Za pretragu liječnika kliknite ovdje