Psihologija

Psihologija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem psihičkih procesa i ponašanja koja nalazi primjene u brojnim područjima. Odjel za psihologiju Doma zdravlja obavlja djelatnosti iz područja medicine  rada i psihologije.

Odjel za psihologiju je opremljen širokom baterijom psihodijagnostičkih instrumenata za kvalitetnu i kompletnu psihološku obradu klijenta. Trajanje psiholoških procjena tijekom radnog dana ovisi o složenosti, zahtjevnosti i opsegu procjene ali i o specifičnostima klijenata.

  • Medicina rada
    Sve vrste psihologijskih pregleda i  obrada u sklopu medicine rada
  • Psihologijska obrada
    Psihologijske obrade  na uputnicu HZZO  ili uz plaćanje po cjeniku usluga.
    Psihološkim obradama nastoji se što bolje razumjeti doživljavanje i ponašanje pojedinaca te poduzeti stručne mjere za promjene ponašanja i doživljavanja za unaprjeđenje kvalitete života.

Psiholozi se bave pojedincima s određenim poteškoćama. To mogu biti poteškoće prilagodbe, problemi u ponašanju, promjene osobnosti, tjeskoba, depresija i razni drugi problemi. Jedan od najvažnijih poslova kliničkih psihologa jest klinička procjena, što uključuje prikupljanje podataka o klijentu, o njegovom ponašanju, osobinama ličnosti, intelektualnom funkcioniranju i sl.
Psihološka procjena se provodi primjenom kliničkog  intervjua i korištenjem psihodijagnostičkih instrumenata.
Psihologijska savjetovanja odraslih osoba na uputnicu HZZ0 ili uz plaćanje po cjeniku usluga

Psiholozi se bave  i savjetovanjem. Savjetovanje je usmjereno je na konkretan životni problem ili situaciju. Cilj mu je pružanje pomoći u svakodnevnim životnim situacijama u kojima se osobe zbog različitih razloga otežano snalaze. Također, savjetovanje osposobljava pojedinca za samostalno suočavanje sa životnim problemima i potiče ga na korištenje vlastitih potencijala.

NARUČITI SE MOŽE:

Molimo pacijente da nam u slučaju otkazivanja zakazanog termina pregleda to jave  prije predviđenog termina kako bismo ga ponudili drugom pacijentu. Hvala!

Potrebno je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, relevantnu medicinsku dokumentaciju i korektivne naočale ukoliko ih koristite.

Trajanje psiholoških procjena  ovisi o složenosti, zahtjevnosti i opsegu procjene ali i o specifičnostima klijenata.

Preporučamo da dođete odmorni kako bi pregled bio optimalno obavljen.

  • mag. psihologije ROBERTA KRIZMANIĆ, klinički psiholog
  • mag. psihologije SANDRA BUŠURELO ERAK, klinički psiholog
Skip to content

Za pretragu objava i dokumenata unesite tekst u polje i pritisnite ENTER

Za pretragu liječnika kliknite ovdje