Prijavitelj: Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Naziv projekta: Financiranje specijalizacija DZ MUP-a RH

Kod projekta: NPOO.C5.1.R3-I1.01.0024

Bespovratna sredstva: 434.890,81€

Stopa sufinanciranja: 0%

Područje specijalizacije: Opća i interna medicina, Medicina rada i sporta te Klinička radiologija

Broj specijalizanata: 3

Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja MUP-a.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i povećanje kvalitete usluge kroz povećanje broja specijalista na razini primarne zdravstvene zaštite u DZ MUP-a čime će se poboljšati kvaliteta mreže, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine ili bolnice i povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske dodijeljena su bespovratna sredstva za financiranje specijalizacije doktora medicina u iznosu od 434.890,81€ i to za djelatnosti opće i interne medicine, medicine rada i sporta te kliničke radiologije, a slijedom objavljenog ograničenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 “Centralno financiranje specijalizacija” u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Europska unija 2020. godine uspostavila je Mehanizam za oporavak i otpornost kao dio instrumenta EU sljedeće generacije iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

Projekt „Centralno financiranje specijalizacija“ ima za cilj omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite, te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima. Provedbom će se osigurati otpornost zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolja pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava, kao i osigurati ravnomjernu distribuciju medicinskog osoblja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Ministarstvo zdravstva, tijelo je državne uprave nadležno za reforme i investicije u okviru komponente 5. Zdravstvo NPOO-a, Hrvatski zavod za zapošljavanje, provedbeno tijelo i Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske dana 12.07.2023. potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koja će omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine, na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Potpisnici trilateralnog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, dipl. iur. te ravnatelj Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Nenad Lamer, dr. med. spec. javnog zdravstva.

Skip to content

Za pretragu objava i dokumenata unesite tekst u polje i pritisnite ENTER

Za pretragu liječnika kliknite ovdje