Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Prijavitelj: Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Bespovratna sredstva: 858.974,22 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina
Broj specijalizanata: 1
Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a, čime bi se dostigao cilj da po završetku projekta 85 posto timova obiteljske medicine vode specijalisti obiteljske medicine. Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i povećanje kvalitete usluge kroz povećanje broja specijalista na razini primarne zdravstvene zaštite u DZ MUP-a za jednog specijalizanta iz djelatnosti obiteljske medicine, čime će se poboljšati kvaliteta mreže, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine ili bolnice i povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cilj projekta je i specijalističko usavršavanje doktora medicine za specijalistu obiteljske medicine.

Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, kao prihvatljiv prijavitelj osigurao je 100% bespovratnih sredstava u iznosu od 858.974,22 kuna.

Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 (Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. (Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1 organiziralo je drugu Svečanost uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje, koja je  održana u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva zdravstva, s početkom u 10.30 sati.

Ovim se Ugovorima 21 domu zdravlja i zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave uručilo 82,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava  za financiranje 76 specijalizanata na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
Potpisnici trilateralnih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, dipl. iur. te ravnatelji/ice domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave čiji su projektni prijedlozi uspješno prošli sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Skip to content

Za pretragu objava i dokumenata unesite tekst u polje i pritisnite ENTER

Za pretragu liječnika kliknite ovdje